Butlletí Municipal

Salvem el Delta

Des d’ERC volem alertar contra el Pla Director Urbanístic del Delta del Llobregat pactat entre la Generalitat i els ajuntaments socialistes: una contraprestació en tota regla després de la retirada d’Eurovegas. Aquest Pla s’ha plantejat sense un debat obert, sense participació ciutadana i saltant-se la validació dels plens municipals. No reconeixem l’oportunitat de requalificar terrenys lliures per acollir noves activitats econòmiques, perquè representa una agressió al Parc Agrari i una amenaça als nostres espais naturals.

Estem davant d’una proposta que obvia el potencial econòmic, social i ambiental de l’agricultura. Tampoc té en compte les recomanacions del Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana. Ens preocupa especialment l’ampliació encoberta de la Ciutat Aeroportuària prevista a Can Sabadell, una zona humida d’alt valor desconnectada de qualsevol nucli habitat. Més encara quan hi ha terrenys propers urbanitzats que estan pendents d’ocupació.

També veiem incompatible la planificació d’activitats hoteleres al costat de l’autovia de Castelldefels, allà on es volia aixecar bona part del projecte fallit del Barça Parc, per la proximitat amb l’Aeroport del Prat i l’alteració sobre l’Estany de la Murtra. Hem presentat al·legacions al Pla perquè és fill d’un model caduc i contraproduent que no és el nostre i contra el qual lluitarem per salvaguardar el Delta del Llobregat.


Publicat al butlletí municipal del mes d'agost