Punt de Trobada

Viladecans, capital sanitària

Les obres d'ampliació de l'Hospital de Viladecans avancen a bon ritme.
Les obres d'ampliació de l'Hospital de Viladecans avancen a bon ritme. | ERC Viladecans

L’Hospital de Viladecans és el centre hospitalari de referència per als municipis de Castelldefels, Viladecans, Gavà, Begues i Sant Climent de Llobregat, amb una població de més de 185.000 persones. El centre excel·leix en cirurgia major ambulatòria, preoperatori online, integració d’especialitats i triatge d’urgències avançat, entre d’altres, i ha rebut diversos premis. Està acreditat com a hospital general bàsic d’aguts i pertany a la Gerència Territorial Metropolitana Sud de l’ICS, juntament amb l’Hospital de Bellvitge i la Direcció d’Atenció Primària Costa de Ponent.

Com és sabut, actualment les obres d’ampliació i millora de l’Hospital de Viladecans que impulsa el Departament de Salut de la Generalitat estan a ple rendiment després que el 2018 s’adjudiqués un projecte que permetrà triplicar la superfície actual del centre hospitalari, augmentar-ne la capacitat resolutiva i aconseguir millores en el confort dels pacients i professionals. Les obres van començar el 16 de juliol de 2018 i es preveu que la primera fase (la construcció del nou edifici, a l’avinguda del Mil·lenari) estigui enllestida durant aquest 2021.

Si fins ara Viladecans exercia una centralitat en termes hospitalaris en tot el que representa el seu àmbit d’influència per als municipis adscrits a l’Hospital (185.000 habitants), resulta una evidència que aquesta capitalitat s’accentuarà gràcies a les obres d’ampliació i millora en curs. Aquesta realitat representa una oportunitat en termes d’especialització de l’economia local i de creixement en serveis hospitalaris o vinculats que la ciutat ha de saber aprofitar i explotar. Sobretot, tenint en compte que es tracta d’un àmbit amb futur assegurat i amb un model productiu de valor afegit i de llocs de treball de qualitat. I això s’ha de poder gestionar amb un model de governança acordat i participatiu, amb estratègies i projectes compartits per planificar, i afrontar, els reptes de futur de manera eficient i eficaç.

Viladecans s’ha guanyat per mèrits propis, després de lluites veïnals compartides, del compromís dels professionals sanitaris i de les diverses institucions involucrades, aquesta capitalitat i centralitat en l’atenció hospitalària al sud del Baix Llobregat i ens correspon, com a Ajuntament, posar les màximes facilitats per incrementar i explotar aquest protagonisme al màxim, en benefici de les veïnes i dels veïns i del progrés econòmic de la ciutat.

Amb aquest objectiu, des del grup d’ERC vam presentar una moció a l’Ajuntament de Viladecans que va ser consensuada i aprovada amb l’equip de govern (PSC i Comuns) durant el Ple municipal de febrer. De manera que demanarem al Departament de Salut que impulsi vies de col·laboració que reforcin i ampliïn la vocació de Viladecans com a ciutat hospitalària de referència en el seu àmbit territorial, perquè pugui acollir i ampliar en el futur serveis relacionats amb el sector sanitari.

En el marc de la concertació dels projectes a desenvolupar, també estudiarem la disponibilitat de terrenys propers a l’Hospital de Viladecans per planificar i reservar la possible ubicació de serveis, empreses i/o equipaments relacionats amb l’àmbit de la salut. Continuarem impulsant a través del Centre de Promoció Econòmica Can Calderon, i amb la participació del Consell Econòmic i Social de Viladecans, les accions per promoure l’economia circular i l’estratègia per explorar i prioritzar possibles mesures necessàries que reforcin els punts forts i les oportunitats de Viladecans com a ciutat de referència en l’àmbit de la salut.

A més a més, estudiarem la viabilitat i les oportunitats de constituir un espai de governança compartit que impulsi l’hospital, la seva millora contínua i la seva consolidació, amb la participació directa dels municipis implicats. Aquesta moció, per tant, no té res a veure amb la gestió del propi hospital, sinó amb les oportunitats que cal aprofitar fruit de la seva ampliació. I de com cal treballar aquestes oportunitats de manera conjunta tant amb el Departament de Salut com amb els municipis de la població que resta coberta per l’hospital.

Des d’ERC tenim clar que no podem sortir d’aquesta crisi com ho van intentar fer amb la del 2008, és a dir, a base de salvar bancs, incrementar desigualtats i fer créixer vulnerabilitats socials. De la crisi causada per la pandèmia n’hem de sortir salvant a la ciutadania i reconstruint una societat basada en noves oportunitats, és a dir, creant llocs de treball de qualitat. I això és el que hem impulsat amb aquesta moció per consolidar Viladecans com a ciutat de referència en l’àmbit de la salut.