Butlletí Municipal

Saber escoltar i donar la veu

ERC ha presentat fins a 11 al·legacions per millorar el marc municipal de participació ciutadana (CC BY-NC-SA 2.0)
ERC ha presentat fins a 11 al·legacions per millorar el marc municipal de participació ciutadana (CC BY-NC-SA 2.0) | Ajuntament del Prat de Llobregat

En el Ple de maig es va aprovar definitivament el reglament de participació ciutadana, però des del grup d’ERC  ens vam abstenir perquè considerem que es queda curt i està mancat d’ambició. La implicació dels veïns i veïnes és un element fonamental de qualsevol democràcia municipal. Així ho creiem i així ho hem demostrat al llarg dels anys, on l’hem reclamat en la definició dels diferents projectes urbanístics o en l’elecció del síndic o síndica de greuges local. També en la participació de les entitats esportives a l’hora de definir les polítiques sectorials, com la nova ordenança d’equipaments o la definició de futurs poliesportius. Per això vàrem presentar fins a onze al·legacions a aquest reglament, de les quals només han acceptat dues, una de les quals tan sols de forma parcial.

En la nostra proposta alternativa de participació ciutadana, entre altres qüestions, proposem atorgar més protagonisme a tots els viladecanencs i viladecanenques,  amb la convocatòria de consultes populars o la configuració de fòrums de barri o de zona –més enllà dels fòrums de districte, els únics previstos actualment– per adaptar millor la participació ciutadana en funció de la realitat i les necessitats de cada àmbit territorial de Viladecans. Amb una població més apoderada i amb capacitat pròpia per convocar els fòrums.

A més, també proposàvem la creació de tres consells municipals específics . Dos són instruments inclosos  en una declaració institucional aprovada pel Ple el 2015 a instàncies d’ERC i encara incomplerta, el de la Infància i el de la Joventut. I el tercer, el Consell de l’Esport, per generar un espai formal consultiu i d’assessorament entre l’Ajuntament i el potent teixit local de clubs i entitats esportives. Amb l’actual govern municipal, cap d’aquestes propostes serà possible.

Bàrbara Lligadas Muñoz