Reportatge d'Esplugues TV sobre el bloc de 7 plantes al carrer Josep Pallach