Aprovació inicial, per segona vegada, del projecte de reforma del Polígon Centre