"Pla de Millora Urbana" de Can Sellarès. Ple municipal de juny 2020