Aprovació inicial de les ordenances fiscals de 2024